Côte d'Ivoire'i piiravate meetmete nimekirja muudatused
13.05.2014
Euroopa Liidu Teatajas avaldati 12. mail EL Nõukogu rakendusotsus ja rakendusmäärus, millega muudetakse isikute nimekirja otsuses 2010/656/ÜVJP ja määruses (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d'Ivoire'is. Muudatused puudutavad nende isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb rakendada varade külmutamist ja sisse- ja läbisõidupiiranguid.

  • Nõukogu 12. mai 2014. a rakendusotsus 2014/271/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid, kättesaadav siit;
  • nõukogu 12. mai 2014. a rakendusmäärus (EL) nr 479/2014, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d'Ivoire'is, kättesaadav siit.

 

 
Tagasi