Ukraina: uued isikud piiravate meetmete nimekirjas ja listimise kriteeriumid
13.05.2014
Avaldati kolm õigusakti :

  • nõukogu 12. mai 2014. a otsus 2014/265/ÜVJP, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, kättesaadav siit;
  • nõukogu 12. mai 2014. a määrus (EL) nr 476/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, kättesaadav siit;
  • nõukogu 12. mai 2014. a rakendusmäärus (EL) nr 477/2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, kättesaadav siit.

 
Muudatuste eesmärk on võimaldada Euroopa Liidu Nõukogul lisada isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiranguid, täiendavaid isikute kategooriaid. Varem sai sanktsioonide subjektide hulka arvata füüsilisi isikuid, kelle tegevus ohustab või kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõltumatust ja suveräänsust ning selliste füüsiliste isikutega seotud juriidilisi isikuid, üksusi ja asutusi. Nüüd on listimise kriteeriumid laiemad.
 
Samuti lisati muudatustega 13 füüsilise isiku ja 2 üksuse nimed sanktsiooni subjektide nimekirja. Kokku kehtivad nüüd Ukraina territoriaalse terviklikkusega seotud sanktsioonid 61 füüsilise isiku ja 2 üksuse suhtes. Kõigi isikute suhtes kohaldatakse varade külmutamist. Füüsiliste isikute suhtes kohaldatakse lisaks ka sisse- ja läbisõidupiiranguid.

 
Tagasi