Erimeetmete kohaldamine
19.05.2014
12. mail 2014. a. kella 5:00 kuni 10:00 Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori 12. mai 2014 loa nr 1.1-4/103 alusel kohaldatud erimeetmete rakendamisel kontrollisid  Lääne prefektuuri töötajad Lääne maakonnas 1 isikut. Tegevuse tulemusena selgitati välja 3 väärtegu.

 
Tagasi