Keskkriminaalpolitsei: korruptsiooniga aitab võidelda inimeste suurem teadlikkus
27.05.2014


Korruptsioonikuritegude ära hoidmiseks tuleb politsei hinnangul lisaks järjepidevale uurimisele senisest enam panustada ametnike tegevuse läbipaistvusele ning elanikkonna teadlikkusele.

Keskkriminaalpolitsei juht Indrek Tibar märkis täna korruptsioonikuritegude büroo viimase kahe aasta töötulemusi tutvustades, et korruptsiooni kui ohu teadvustamine ja püüd seda välja juurida on demokraatliku riigi kõrge arengutaseme tunnus. „Pistised, altkäemaksud või omastamised pole ainult ebaseaduslikud, vaid ohustavad kogu riigi ja ühiskonna toimimist. Probleemi olemasolu tunnistamine riiklikul tasemel ning valmisolek seda ühiskonna „haigust“ välja ravida teeb head meelt,“ sõnas Tibar.

Korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on sellise kuritegevusega võitlemisel üheks võtmeteguriks inimeste oskus korruptsiooni ära tunda ja sellele õigesti reageerida. „Politsei tõkestab korruptsiooni jõuliste menetluste ja põhjaliku uurimistööga. Tõhusamad oleme aga koostöös inimestega, kes sellist kuritegelikku mõtteviisi omaks ei võta ning korruptsioonijuhtumitest teada annavad,“ ütles Ombler.

Büroo juhi sõnul saavad korruptsiooni tõkestamisele kaasa aidata ka kohalikud omavalitsused ning erakonnad. „Kohalike omavalitsuste tasandil on esmatähtis võimalikult suur läbipaistvus. Erakondade osas tunnetame vajadust tugevama eetilise enesekontrolli järele. Ühtlasi on oluline erakonnasisene liikmete koolitamine  tagamaks ausat, läbipaistvat ning avalikkuse huvidest lähtuvat tegevust,“ märkis Ombler.

Korruptsioonikuritegude büroo saatis 2012. ja 2013. aastal prokuratuuri 37 kriminaalasja, milles tuvastati kokku 373 kuriteoepisoodi. Kõige enam uurisid politseinikud kuritegusid, mis puudutasid altkäemaksu või pistise andmist, võtmist ning vahendust, samuti omastamist.

Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee, vihjetelefoni automaatvastajale 612 3657 või postiaadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn. Infot saab edastama tulla ka kohapeale, büroo üksused asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Vajaduse korral tagab politsei teataja anonüümsuse.

Täna tutvustas keskkriminaalpolitsei viimase kahe aasta korruptsiooniga võitlemise töötulemusi. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo äsja valminud trükisega saab tutvuda veebilehel www.politsei.ee/korruptsioon.

Ilmar Kahro
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
53096320

 
Tagasi