Ukraina piiravate meetmete nimekirja täiendamine
30.05.2014
Euroopa Liidu Teatajas avaldati Nõukogu otsus ja rakendusmäärus, millega muudetakse isikute nimekirja otsuses 2014/145/ÜVJP ja määruses (EL) nr 269/2014, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

Muudatused puudutavad nende isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb rakendada varade külmutamist ning sisse- ja läbisõidupiiranguid.

  • Nõukogu otsus 2014/308/ÜVJP, 28. mai 2014, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Otsus on kättesaadav siit.
  • Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 577/2014, 28. mai 2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. Määruse tekst on kättesaadav siit.

 

 
Tagasi