Al-Qaida sanktsioonide nimekirja muudatused EL rakendusmäärus
16.06.2014
Euroopa Liidu Teatajas avaldati komisjoni 12. juuni 2014. a rakendusmäärus (EL) nr 630/2014, millega muudetakse 215. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud. See on kättesaadav siit.
 
Rakendusmäärusega tehakse muudatusi nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist ja sisse- ja läbisõidupiiranguid.

 
Tagasi