Süüria, Liibüa ja Kesk-Aafrika vabariigi sanktsioonide nimekirja muudatused
27.06.2014
24. juunil 2014 avaldati Euroopa Liidu Teatajas EL Nõukogu rakendusotsus ja rakendusmäärus, millega muudetakse Süüria sanktsioonide puhul isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse sisse- ja läbisõidupiiranguid ja varade külmutamist:

  • nõukogu 23. juuni 2014. a rakendusotsus 2014/387/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, kättesaadav siit;
  • nõukogu 23. juuni 2014. a rakendusmäärus (EL) nr 693/2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias, kättesaadav siit.

 
Põhiõigusaktid (nõukogu otsus 2013/255/ÜVJP ja määrus (EL) nr 36/2012) on kättesaadavad EUR-Lexist.
 
Samuti avaldati nõukogu 23. juuni 2014. a määrus (EL) nr 690/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, kättesaadav siit.
 
24.06 avaldati Euroopa Liidu Teatajas EL Nõukogu rakendusotsus ja rakendusmäärus Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta. Õigusaktidega muudetakse isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada sisse- ja läbisõidupiiranguid ning varade külmutamist tulenevalt EL Nõukogu otsusest 2013/798/ÜVJP ja määrusest (EL) nr 224/2014 (kättesaadavad EUR-Lexist).

  • nõukogu 23. juuni 2014. a rakendusotsus 2014/382/ÜVJP, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, kättesaadav siit;
  • nõukogu 23. juuni 2014. a rakendusmäärus (EL) nr 691/2014, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1, kättesaadav siit.

 

 
Tagasi