FATF Sekretariaadi avalik teade
15.08.2014
27.06.2014 FATF sekretariaat avaldas avaliku teate olukorrast riikides:

- kes on eriliste rahvusvaheliste sanktsioonide subjektideks ning kui tehingud puudutavad nende riikide ettevõtteid või krediidiasutusi, tuleb nende tehingute kontrollile erilist tähelepanu pöörata: Iraan ja Põhja- Korea;

- kes ei ole piisavas ulatuses rakendanud rahapesu ja terrorismi rahastamise meetmeid vastavalt rahvusvahelistele standarditele ning kes kujutavad endast seepärast kõrgema riskiga territooriumeid rahapesu ja terrorismi rahastamise kontekstis: Alžeeria, Ecuador, Indoneesia ja Myanmar (Birma).

FATF avaliku teate tekst on kättesaadav siit.

Palume RahaPRS kohustatud subjektidel ja RSanS erikohustustega subjektidel tehingute puhul nende riikide ettevõtete ja krediidiasutustega rakendada tugevdatud hoolsusmeetmeid.

Rahapesu andmebüroo

 

 
Tagasi