Komisjoni rakendusmäärus, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud, muutmine
02.09.2014
Euroopa Liidu Teatajas avaldati 29. augustil 2014. a. Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 930/2014, 28. august 2014, millega muudetakse 218. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud. Määrusega lisatakse isikute hulka, kelle suhtes määrust kohaldatakse, üks uus isik.

Rakendusmäärus on kättesaadav siit.

 
Tagasi