Tänane Eesti ja Vene piiriesindajate kohtumine jääb ära
10.09.2014


Täna Luhamaa piiripunktis toimuma pidanud Eesti ja Vene Föderatsiooni piiriesindajate kohtumine jääb ära, kuna Vene piiriesindaja teatas, et nende delegatsioon kohtumisele ei tule.

Politsei- ja Piirivalveamet oli tänase kohtumise kokku kutsunud, et oleks võimalik saada Vene piirivalve kinnitus 5. septembril Eesti ja Vene piiriesindajate abide allkirjastatud ühisvaatluse protokollile. Samasisuline neljatunnine kohtumine esmaspäeval lõppes tulemuseta.

Kohtumine jääb ära, kuna Vene piirivalve teatas, et 5. septembri piirijuhtumi asjaolude ühisuurimine tuleks korraldada hiljem, kui on teada täiendavaid asjaolusid. Politsei- ja Piirivalveamet teatab oma vastuses Vene piiriesindajale, et piiririkkumise asjaolud on fikseeritud 5. septembril vormistatud ühisvaatluse protokollis, Eesti pool on kõik tõendid piiririkkumise kohta juba esitanud ning ootab Vene piiriesindaja abi allkirjastatud protokolli kinnitamist.

Eesti Vabariigi piiriesindaja, Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvekolonel Aimar Kössi nõudmisel toimus 5. septembril kella 13 ajal ühisvaatlus Vene piirivalvega, kus mõlemad osapooled kinnitasid, et toimunud on piiririkkumine Venemaalt Eestisse ja tagasi Venemaale. Selle kohta vormistati protokoll, mille allkirjastasid Eesti ja Vene Föderatsiooni piiriesindaja abid. Vene piirivalve ei ole siiani nõustunud 5. septembri protokolli ametlikult kinnitama.

Vastavalt Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelisele kokkuleppele on mõlema riigi valitsused määranud piiriesindajad. Piiriesindajate üheks ülesandeks on piirivahejuhtumite lahendamine. Üks piiriesindajate ühistegevuse vormidest on piirivahejuhtumi koha ühisvaatlus.

Valitsustevaheline leping näeb ette, et kui piiriesindajatel ei ole võimalik piirijuhtumi osas kokkuleppele jõuda, lahendatakse küsimust edasi välisministeeriumite vahel.

Martin Luige
Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja
53 022 110

 
Tagasi