Täiendavad piiravad meetmed seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas
15.09.2014
12. septembril 2014 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Liidu Nõukogu 8. septembri 2014. a. otsus ja määrus, millega täiendati piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.
 
Otsuse ja määrusega kehtestatakse täiendavad kapitaliturgudele juurdepääsu piirangud, karmistatakse kahesuguse kasutusega kaupade ja teenuste osutamisega seotud piiranguid ning keelatakse teatud tundlike tehnoloogiate ja nendega seotud teenuste osutamine Venemaa ettevõtetele.
 
Nõukogu otsus ja määrus jõustusid nende Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
 
Euroopa Liidu Nõukogu otsus ja määrus on kättesaadavad siit.

 
Tagasi