Täiendati piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega
15.09.2014
12. septembril 2014 avaldati  Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Liidu Nõukogu otsus, määrus ja rakendusmäärus, millega täiendati piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.
 
Otsuse ja määrusega täpsustati ja täiendati isikute ringi, kelle suhtes kohaldatakse sisse- ja läbisõidukeeldu ning varade külmutamist. Samuti pikendati sanktsioonide kehtivust 6 kuu võrra, kuni 15. märtsini 2015. a.
 
Euroopa Liidu Nõukogu otsus, määrus ja rakendusmäärus jõustusid nende Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
 
Euroopa Liidu Nõukogu otsused, määrused ja rakendusmäärus on kättesaadavad siit:

  • NÕUKOGU OTSUS 2014/658/ÜVJP, 8. september 2014, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.
  • NÕUKOGU OTSUS 2014/659/ÜVJP, 8. september 2014, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.
  • NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 959/2014, 8. september 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.
  • NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 960/2014, 8. september 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas.
  • NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 961/2014, 8. september 2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

 

 
Tagasi