MONEYVALi avalik seisukoht Bosnia ja Hertsegoviina suhtes
30.09.2014
MONEYVAL avaldas 19. septembril 2014 avaliku seisukoha Bosnia ja Hertsegoviina suhtes.

MONEYVAL avaldab avalikus seisukohas jätkuvalt muret Bosnia ja Hertsegoviina rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi pärast. MONEYVALi 35. plenaaristungil, mis toimus 11.-14. aprillil 2011, kutsus MONEYVAL Bosnia ja Hertsegoviinat üles välja töötama tegevuskava MONEYVALi 3. hindamisvoorus tehtud soovituste elluviimiseks. Kuna Bosnia ja Hertsegoviina pole seda tänini teinud, siis soovitab MONEYVAL nendel riikidel ja territooriumidel, keda MONEYVAL hindab, aga samuti ka teistel riikidel juhtida oma finantsinstitutsioonide tähelepanu sellele, et Bosnia ja Hertsegoviina isikute ja finantsinstitutsioonidega tehinguid tehes tuleks rakendada tugevdatud hoolsusmeetmeid.

 
Tekst inglise keeles.
 
Tekst prantsuse keeles.

 
Tagasi