Al-Qaida ja Iraani sanktsioonide muudatused
17.04.2015
8. ja 11. aprillil avaldati EL Teatajas Al-Qaida ja Iraani sanktsioone käsitlevad õigusaktid.

  • komisjoni 10. aprilli 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/576, millega muudetakse 229. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud (lisatakse üks ja jäetakse välja üks füüsiline isik sanktsioneeritute nimekirjas, kellele kohaldatakse relvaembargot, reisikeeldu ja finantssanktsiooni);
  • nõukogu 7. aprilli 2015 otsus (ÜVJP) 2015/555, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis, ja nõukogu 7. aprilli 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/548, millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis (piiravate meetmete -  reisikeeld, finantssanktsioon, teatud tarkvara eksportimise piirang, siserepressioonideks kasutatava kauba embargo - kehtivust pikendati 13. aprillini 2016; ajakohastati kandeid isikute kohta, kellele piiravaid meetmeid kohaldatakse; kaks isikut ja üks üksus võetakse välja sanktsioneeritute nimekirjast);
  • nõukogu 7. aprilli 2015 otsus (ÜVJP) 2015/556, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja nõukogu 7. aprilli 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/549, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (muudatuste eesmärk on taas lisada sanktsioneeritavate nimekirja 33 üksust, kelle suhtes EL Kohtu üldkohus on varasemate kriteeriumite alusel tehtud listimise tühistanud ning kelle suhtes tuleb finantssanktsiooni rakendada).

 

 
Tagasi