Muudatused Al-Qaida sanktsioonide nimekirjas
23.04.2015
21. aprillil avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni rakendusmäärus Al-Qaida-vastaste sanktsioonide kohta: komisjoni 20. aprilli 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/617, millega muudetakse 230. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud.
 
Rakendusmäärus kehtestati seetõttu, et 10. aprillil 2015 kiitis ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee heaks kahe isiku lisamise Al-Qaida sanktsioonide komitee nende isikute, rühmituste ja üksuste loetellu, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Lisati isikud Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi ja Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi.
 
Nende suhtes tuleb kohaldada reisikeeldu, relvaembargot ja varade külmutamist.

 
Tagasi