Kongo Demokraatliku Vabariigi sanktsioonid
23.04.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati õigusaktid, mis käsitlevad Kongo DV suhtes kehtestatud sanktsioone:

  • nõukogu 20. aprilli 2015 otsus (ÜVJP) 2015/620, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • nõukogu 20. aprilli 2015 määrus (EL) 2015/613, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1183/2005, millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud, ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 889/2005;
  • nõukogu 20. aprilli 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/614, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artikli 9 lõiget 4.

 

 
Tagasi