Côte d’Ivoire sanktsioonid
23.04.2015
21. aprillil avaldati Euroopa Liidu Teatajas EL Nõukogu õigusaktid, mis käsitlevad Côte d’Ivoire sanktsioone:

  • nõukogu 20. aprilli 2015 rakendusotsus (ÜVJP) 2015/621, millega rakendatakse otsust 2010/656/ÜVJP, millega uuendatakse Côte d'Ivoire'i vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • nõukogu 20. aprilli 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/615, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 560/2005, millega kehtestatakse teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d'Ivoire'is.

 
Õigusaktide kehtestamise eesmärk on nende nimekirjade muutmine, kus on kirjas isikud, kelle suhtes tuleb kohaldada reisikeeldu ja varade külmutamist.

 
Tagasi