MONEYVAL avaldas uuendatud seisukoha Bosnia ja Hertsegoviina kohta
27.04.2015
47. plenaaristungil hindas MONEYVAL Bosina ja Hertsegoviinas toimunud arenguid ning otsustas, et kuigi võrreldes viimase kohtumisega on olukord terrorismi rahastamise kriminaliseerimisel Bosia ja Hertsegoviinas arenenud, on siiski olukord kriminaalseadustikus ja ennetavas õiguses ebapiisav.
 
MONEYVALi aprillis 2015 avaldatud seisukoha ja rohkem infot leiate siit.

 
Tagasi