Ukraina riigivara riisujate sanktsioonide muudatus
09.06.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati nõukogu 5. juuni 2015 otsus (ÜVJP) 2015/876, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas ja nõukogu 5. juuni 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/869, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas.
 
Otsuse 2014/119/ÜVJP ja määruse (EL) 208/2014 listides olevatest isikutest nelja suhtes (Olena Leonidivna Lukash, Serhii Petrovych Kliuiev, Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk ja Viktor Viktorovych Yanukovych) oleks vara külmutamise sanktsioon lõppenud 6. juunil 2015.
 
Isikute listimine vaadati nõukogu poolt üle ja leiti, et nendest kolme suhtes (ülal rasvases kirjas) tuleb sanktsiooni kehtimist pikendada 6. märtsini 2016 ehk seni, kuni see kehtib ka kõigi ülejäänud 14 isiku suhtes selle sanktsioonirežiimi nimekirjas.
 
Viktor Viktorovych Yanukovych suhtes aga sanktsiooni enam ei pikendatud. Tema ELis paiknevad varad tuleb külmutamisest vabastada ja puudub piiravatest meetmetest tulenev alus nende külmutamiseks edaspidi.
 
Kokku on selles sanktsioonirežiimis nüüd 17 isikut, kelle ELis asuv vara tuleb külmutada ja kellele ei tohi vara kättesaadavaks teha.

 
Tagasi