Euroopa Liidu Nõukogu otsus, määrus ja rakendusmäärus piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis
12.06.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati nõukogu 8. juuni 2015. a otsus (ÜVJP) 2015/882, millega muudetakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis. Nõukogu 8. juuni 2015. a määrus (EL) 2015/878, millega muudetakse määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis ja nõukogu 8. juuni 2015. a rakendusmäärus (EL) 2015/879, millega rakendatakse määruse (EL) nr 1352/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis) artikli 15 lõiget 1.

Otsuse ja määruse eelnõu eesmärk on Euroopa Liidu õigusesse üle võtta ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 2216 (2015). Otsusega kehtestatakse relvaembargo isikute suhtes, kelle on kindlaksmääranud ÜRO resolutsiooni alusel loodud Jeemeni sanktsioonikomitee. Samuti laiendatakse neid kriteeriume, mille alusel kantakse isikud sanktsioneeritavate hulka, kelle suhtes kohaldatakse sisse- ja läbisõidupiirangut ja varade külmutamise meetmeid.

 
Tagasi