Süüria sanktsiooninimekirjast jäeti välja üks isik välja
25.06.2015
23.06.15 avaldati Euroopa Liidu Teatajas nõukogu 22. juuni 2015 rakendusotsus (ÜVJP) 2015/973, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, ning nõukogu 22. juuni 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/961, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.
 
Rakendusotsus ja rakendusmäärus jõustusid 24.06.15.
 
Rakendusaktid võeti vastu selleks, et jätta üks isik välja otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas ja määruse (EL) nr 36/2012 II lisas sätestatud loetelust isikute kohta, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. See isik on Fawwaz Al-Assad, kelle suhtes vara külmutamise ning sisse- ja läbisõidupiiranguid enam ei rakendata.

 
Tagasi