PPA saadab täna Sloveeniasse politseiüksuse ESTPOL1
04.11.2015


Täna hommikul suundub Sloveeniasse Eesti politsei missiooniüksus ESTPOL1, kuhu kuulub 25 politseiametnikku. Eesti abistab Sloveeniat avaliku korra tagamisel Sloveenia-Horvaatia piiri äärsetes regioonides, kuhu saabub iga päev tuhandeid põgenikke.

Sloveenia pöördus oktoobri lõpus EL-i liikmesriikide poole palvega toetada neid rändekriisi leevendamisel, lähetades Sloveeniasse abiks ametnikke. Eile õhtul Sloveenia siseministri Vesna Györkös Žnidariga rääkinud Eesti siseministri Hanno Pevkuri sõnul on Eesti Euroopale tugev rahvusvaheline partner ning on valmis abistama Sloveeniat nende praeguses raskes seisus. „Nii nagu kaitseväe missioonid tugevdavad Eesti riigi julgeolekut ja võimaldavad omandada hädavajalikke kogemusi, on ka politseimissioonid lisaks abistamisele ja kogemustele vajalik osa Eesti julgeoleku tagamisest. Missioonil on oluline aidata Sloveenia piirivalvet ja politseid nii korra kui ka piiriturvalisuse tagamisel,“ sõnas siseminister Hanno Pevkur.

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on Sloveenias juba nädalaid tagatud korda võimekuse ammendumise piiril. Eestlaste üksus suunatakse Sloveenia-Horvaatia piiriäärsetesse regioonidesse. ESTPOL1 teenistusülesanneteks on avaliku korra tagamine, õigusrikkumiste ärahoidmine ja tõkestamine ning osalemine ühispatrullides Schengeni piirialal. Missiooni peamine ülesanne on aidata Sloveenia politseid korra tagamisel.

Operatsioon on Eesti jaoks märgilise tähendusega. "See on esimene nii suures ulatuses toimuv piiriülese politseikoostöö missioon ja tõenäoliselt ei jää see ka viimaseks. Euroopa rändekriisi lahendamise üheks võtmeks on just rahvusvaheline koostöö ning täna on Eestil võimalik partnerriike aidata,“ selgitas Vaher.

Missiooniga osutab Eesti abi Sloveenia politseile, osaleb vahetult Euroopa rändekriisi leevendamisel ning panustab julgeoleku tagamisse Euroopa Liidus tervikuna. „Sloveenias tuleb tagada avalikku korda väga suure inimhulgaga suhteliselt väikesel maa-alal. Kuigi on ebatõenäoline, et Eestis sarnane olukord tekiks, on ühe kuu pikkune missioon meie politseinikele väärtuslik kogemus,“ rääkis Vaher.

Eesti politseinikud tagavad Sloveenias korda kohaliku politsei juhtimisel, kuid Eesti politsei vormis ning oma teenistusrelvade ja erivahenditega.

Praeguse seisuga on Sloveenia saanud abi Saksamaalt, Austrialt, Lätilt ja Leedult. Samuti on politseiametnikke valmis lähetama Ungari ja Itaalia ning Tšehhi ja Slovakkia.

Tuuli Härson
Kommunikatsioonijuht
612 3151
555 40727
tuuli.harson@politsei.ee

 
Tagasi