PPA korraldab koos kaitseliiduga Kadriorus objektikaitse ühisõppuse
27.11.2015


Täna toimub politsei ja Kaitseliidu järjekordne ühisõppus sisejulgeoleku ja avaliku korra tagamisel, seekord võetakse tugevdatud kaitse alla Vabariigi Presidendi Kantselei hoone.

Õppuse eesmärk on harjutada Põhja prefektuuri valvebüroo, PPA isikukaitsebüroo ja Kaitseliidu Tallinna maleva omavahelist koostööd ning infovahetust riiklikult olulise objekti kaitsmisel.
 
Õppuse legendi järgi otsustab PPA seoses siseturvalisuse ohutaseme tõusuga suurendada ka riiklikult oluliste objektide valvet ja nende kaitse võimekust, milleks kaasab PPA lisajõuna appi Kaitseliidu. Et võimalikult vähe häirida linnaelanikke, on õppuse kohaks valitud Kadriorus asuv Vabariigi Presidendi Kantselei hoone. Õppusel harjutatakse läbi perimeetris patrullimine, hoone alale liikunud isikute küsitlemine ja turvakontrolli läbiviimine ning sõidukite läbivaatus.
 
„Harjutusega testime omavahelist infovahetust ja politsei erinevate üksuste liikumist ning meie olulise koostööpartneri, Kaitseliidu, jõudude kaasamist sellise sündmuse lahendamisel. Ühisõppus Kadriorus annab hea võimaluse harjutada läbi linnaruumis olulise objekti tugevdatud kaitse alla võtmist ja seda koos vastutegevusega,“ ütles õppuse peakorraldaja, Põhja prefektuuri valvebüroo juht Aivar Ridamäe.
 
„Koostöö harjutamine politseiga, mille käigus osaletakse riigile oluliste objektide turvalisuse tagamisel, on loogiline osa kaitseliitlaste kaasaegses väljaõppes,“ sõnas KL Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Lauri Abel. „Politsei abistamine avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamisel on ju üks Kaitseliidu ülesandeid,“ lisas ta.
 
Tänavu on politsei osalenud koos partneritega veel kahel sarnasel koostööõppusel - kevadel toimus kõiki Kaitseliidu malevaid hõlmav sisejulgeolekuõppus Kährik2015 ja novembri alguses Ida-Virumaal ühisõppus KILP2015.
 
Kadriorus toimuva õppuse ajal, ajavahemikul kell 20-00.00, on liikluseks suletud A. Weizenbergi tänav alates Kadrioru kunstimuuseumist kuni Mäekalda tänavani. Ümbersõit on Mäekalda ja L. Koidula tänava kaudu. Kadrioru pargis ja selle ümbruses liigub õppuse ajal relvastatud kaitseliitlasi. Õppusel kasutatakse inimestele ohutuid relvi ja laskemoona imiteerivaid vahendeid ning politsei palub harjutuspaiga vahetusse lähedusse jäävatelt inimestelt mõistvat suhtumist.
 
Lugupeetud, ajakirjanikud!
Kui olete huvitatud õppuse kajastamisest, olete oodatud kell 21.00  A. Weizenbergi 30, kus õppuse peakorraldaja annab soovi korral intervjuu.
 
Marie Aava
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
612 4055
5309 3111
 
Sigrid Hartman
KL Tallinna malev
teavituspealik
5305 2320

 
Tagasi