Al-Qaida listi uuendused
04.12.2015
Komisjoni 3. detsembri 2015 rakendusmäärusega (EL) 2015/2245 muudetakse 239. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud.
 
Rakendusmäärusega lisati sanktsioonisubjektide hulka Emrah Erdogan, parandati Abu Bakar Ba'asyir’i kohta käivat kannet ja sanktsioonisubjektide seast kustutati Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly, Mohamed Amine Akli, Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari ja Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i.
 
Al-Qaida listis olevate isikute suhtes rakendatakse reisikeeldu, relvaembargot ning vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise sanktsiooni.

 
Tagasi