Iraani sanktsioonidesse isiku lisamine - Oil Industry Pension Fund Investment Company
02.12.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati Iraani sanktsioone käsitlevad õigusaktid, millega lisatakse taas sanktsioonisubjektide nimekirja Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC). EL üldkohus tühistas oma 18. septembri 2015. aasta otsusega kohtuasjas T-121/13 nõukogu otsuse rakendada sanktsioone OPIC suhtes. Nõukogu leidis siiski, et OPIC tuleks uue põhjenduse alusel uuesti sanktsioneerida.

  • nõukogu 30. novembri 2015 otsus (ÜVJP) 2015/2216, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • nõukogu 30. novembri 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/2204, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.


Isiku suhtes tuleb rakendada vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise sanktsiooni.

 
Tagasi