Somaalia sanktsioonidest isiku kustutamine - Jim'ale, Ali Ahmed Nur
17.11.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati Somaalia sanktsioone puudutavad õigusaktid, millega jäetakse sanktsiooninimekirjast välja üks isik, Jim'ale, Ali Ahmed Nur, kelle suhtes ei kohaldata enam reisikeeldu, vara külmutamist ega relvaembargot.

  • nõukogu 16. novembri 2015 rakendusotsus (ÜVJP) 2015/2053, millega rakendatakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • nõukogu 16. novembri 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/2044, millega rakendatakse määruse (EL) nr 356/2010 (millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias) artiklit 13.

 

 
Tagasi