Afganistani sanktsiooninimekirja täiendamine - Torek Agha
17.11.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati õigusaktid, mis puudutavad Afganistani sanktsioone ja millega lisatakse sanktsiooninimekirja üks isik, Torek Agha, kelle suhtes tuleb kohaldada relvaembargot, reisikeeldu ja vara külmutamist.

  • nõukogu 16. novembri 2015 rakendusotsus (ÜVJP) 2015/2054, millega rakendatakse otsust 2011/486/ÜVJP, milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis;
  • nõukogu ,16. november 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/2043, millega rakendatakse määruse (EL) nr 753/2011 (milles käsitletakse teatavate isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Afganistanis) artikli 11 lõikeid 1 ja 4.

 

 
Tagasi