Homsest keelatakse väljumine piiriveekogude jääle
30.12.2015


Seoses jääkatte tekkimisega Peipsi järvistule ja Narva veehoidlale ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevast ohust inimeludele, on alates homsest keelatud minna jalgsi ja transpordivahendiga Peipsi-, Pihkva- ja Lämmijärve ning Narva veehoidla jääle.

Jäälemineku keeld hakkab kehtima alates homsest, 31. detsembrist. Jääleminek on keelatud Peipsi järvistul Tartu, Jõgeva, Põlva ja Ida-Viru maakonna piires ning Narva veehoidlal kuni vastavasisulise otsuse muutmiseni.

Piirivalvurid paigaldavad järvelemineku enamlevinud kohtadesse vastavad hoiatussildid ning samuti alustatakse jääluurega selgitamaks jää kandmisvõimet. Kui jääolud paranevad, viiakse jooksvalt sisse vastavad muudatused piirangu leevendamiseks ja jäälemineku lubamiseks.
 
Lõuna prefektuuri politseikapten Mati Mikson ütles, et tänase ööga kaanetusid nii Peipsi, Pihkva kui ka Lämmijärv, kuid ohutu jääleminek on tagatud alles siis, kui jää paksus on kogu järvel ühtlaselt vähemalt kümme sentimeetrit või enamgi. „See, et mõnes kohas kalda ääres võib jää tunduda tugevana, ei tähenda kindlasti seda, et kogu järvistu jääl viibimine oleks ohutu,“ selgitas Mikson ning lisas, et kalastushuvilistel tuleks enne jääleminekut kindlasti uurida lähimast kordonist, millised on jääolud.
 
Jääolude kohta saab infot kordonitest:
Mustvee kordon                            333 1673
Varnja teenistuskoht                      333 1690
Mehikoorma teenistuskoht             786 1790
Värska teenistuskoht                     786 1780
Vasknarva kordon                         333 1650
Alajõe teenistuskoht                     333 1660
Narva kordon                               333 1580

 
Tagasi