Politseis registreeritud sündmused
31.12.2015


Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 26 varavastastest kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 17 vargust (3 eluruumidest ja 5 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 213 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 8 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 2 isikut ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
30. novembril teatati, et Turu tänava korteris löödi peretüli käigus 30-aastast naist. Lööja on politseile teada.

30. novembril teatati, et Linnamäe tee korteris löödi peretüli käigus 25-aastast ja 61-aastast naist.

30. novembril teatati, et Sõle tänaval toimus konflikt, mille tagajärjel lasti 35-aastasele mehele pipragaasi.

Röövimine
30. novembril teatati, et Magasini tänaval löödi 41-aastast meest ja võeti ära sularaha ning mobiiltelefon. Rööviga tekitatud materiaalne kahju on 2825 eurot. 

Vargused
30. novembril teatati, et Vanemuise tänava keldriboksist varastati kaks jalgratast. Vargusega tekitatud kahju on 1900 eurot.

30. novembril teatati, et Uus-Sadama tänaval pargitud kaubikusse murti sisse ja varastati tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on 2500 eurot.

Juhtum piiril
30.detsembril andis turvatöötaja Tallinnas Sadama tänaval Tallinna kordoni toimkonnale üle 1994. aastal sündinud Soome Vabariigi kodaniku, kes omas tsiviilkäibes keelatud külmrelvi. Mehe suhtes alustati üldmenetlust ja esemed võeti ära.


LÕUNA PREFEKTUUR

Põlvamaa

Vargus
30. detsembril teatati, et Põlvas murti sisse kauplusesse ja varastati sealt raudkapp sularaha ja sigarettidega. Kahju on ligi 27000. 

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
31. detsembril teatati politseile, et Tartus Pika tänava korteris ründas 36-aastane mees tuttavat 39-aastast meest noaga. Kannatanu toimetati traumapunkti. Politsei pidas 36-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

29. detsembril teatati politseile, et Tartus Ravila tänava korteris kasutas 24-aastase naine füüsilist vägivalda oma vanaema suhtes. Kannatanu meedikute abi ei vajanud. Politsei pidas 24-aastase naise kahtlustatavana kinni.

Avaliku korra raske rikkumine
30. detsembril sai politsei teate, et Tartus Ringtee tänava kaupluses lükkas 47-aastane mees pikalt kaupluse turvatöötaja põhjustades viimasele füüsilist valu ja tervisekahjustuse. Turvatöötajale osutati haiglas esmaabi. Politsei pidas mehe kahtlustavana kinni.

Vargus
29. detsembril teatati, et Tartus Sangla tänaval seisnud sõidukist Volkswagen varastati autoraadio ja muid esemeid. Kahju on kokku 335 eurot.

Võrumaa

Vargus
30. detsembril teatati, et Sõmerpalu vallas Sõmerpalu alevikus murti akna kaudu sisse sauna ja varastati murutrimmer Partner ja kanister kütusega. Kahju on täpsustamisel.
 
Juhtumid piiril
30. detsembril saabus Koidula piiripunkti riiki sisenevale suunale 59-aastane Armeenia kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et ta on viisal lubatud viibimisaja päevad ära kasutanud ja seega puudus tal seaduslik alus riiki sisenemiseks. Naisele väljastati riiki sisenemise keeld ja suunati Venemaa Föderatsiooni.


IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Vargused
30. detsembril teatati, et Vaivara vallas Perkatsi külas murti eramaja territooriumil sisse kuuri ja varastati isiklikku vara. Kahju on 450 eurot.

30. detsembril siseneti Kohtla-Järvel Ringi tänaval läbi avatud akna korterisse ja varastati pudel konjakit ning kuld- ja hõbeehteid. Kahju on 3777 eurot.


LÄÄNE PREFEKTUUR

Raplamaa

Omavoliline sissetung
30. detsembril kella 9 paiku avastati, et Raikküla vallas Tamme külas on tungitud eramusse. Kahju on selgitamisel.

Saaremaa

Avaliku korra raske rikkumine
20. detsembril  südaöö paiku tõugati Kuressaares Lossi tänaval toitlustusasutuse ees 41-aastast meest.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi