Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonid
12.09.2016
Euroopa Liidu Teatajas avaldati EL Nõukogu õigusaktid, millega lisatakse kolm isikut ja üks üksus Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud sanktsioonide nimekirja tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee otsusest:

  • nõukogu 2. septembri 2015 rakendusotsus (ÜVJP) 2015/1488, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta;
  • nõukogu 2. septembri 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/1485, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1.

 
Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis kehtib relvaembargo, teatud teenuste osutamise keeld, reisikeeld ning vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustus.

 
Tagasi