Süüria sanktsiooninimekirjast kannete kustutamine - 16. dets 2015
17.12.2015
Süüria sanktsiooninimekirjast jäetakse välja isik nr 205. Samir Hamsho ja üksused nr 68. Syria Steel SA ja nr 69. Al Buroj Trading. Alates homsest ei kohaldata nende suhtes enam reisikeeldu (nr 205 puhul) ja vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise sanktsiooni.
 
Muudatused tehti EL Teatajas avaldatud nõukogu 16. detsembri 2015 rakendusotsusega (ÜVJP) 2015/2359, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja nõukogu 16. detsembri 2015 rakendusmäärusega (EL) 2015/2350, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.

 
Tagasi