Nimekirja uuendamine terrorismi rahastamise tõkestamise sanktsioonirežiimis
22.12.2015
Euroopa Liidu Teatajas avaldati EL Nõukogu rakendusmäärus, millega muudetakse terrorismi rahastamise tõkestamiseks kehtestatud sanktsioonirežiimi lisa. Selles lisas on nimekiri sanktsioneeritud isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle vara tuleb külmutada ja kellele ei tohi osutada finantsteenuseid. Kõnealune EL Nõukogu sanktsioonirežiim põhineb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonil 1373 (2001).
 
Muudatused tulenevad sellest, et sanktsiooninimekirja korrapärase läbivaatamise käigus võttis nõukogu arvesse listitud isikute, rühmituste ja üksuste poolt nõukogule esitatud märkusi ning pädevatelt riiklikelt asutustelt saadud ajakohastatud teavet loetellu kantud isikute, rühmituste ja üksuste staatuse kohta riiklikul tasandil.
 
Rakendusmäärus: EL Nõukogu 21. detsembri 2015 rakendusmäärus (EL) 2015/2425, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/1325.
 
Eelnevalt kehtinud lisa on viimati viidatud rakendusmääruses. Homme jõustuv lisa on esimesena viidatud rakendusmääruses. Piiravad meetmed koos eranditega on kirjas teisena viidatud määruses.

 
Tagasi