Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsiooninimekirja muutmine
24.12.2015
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee otsusest lisati sanktsiooninimekirja kaks isikut ja muudeti ühe isiku kohta käivat kannet.
 
Nimekirja lisati Haroun GAYE ja Eugène BARRET NGAÏKOSSET. Muudeti Oumar YOUNOUS ABDOULAY kohta käivat kannet. Muudatused jõustusid 24. detsembril 2015.
 
Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsiooninimekirjas olevate isikute suhtes tuleb kohaldada vara külmutamist ja mitte kättesaadavaks tegemist ning sisse- ja läbisõidupiirangut.
 
Muudatused kehtestati EL Nõukogu 23. detsembri 2015 rakendusotsusega (ÜVJP) 2015/2459, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

Muudatusi rakendatakse EL Nõukogu 23. detsembri 2015 rakendusmääruse (EL) 2015/2454 alusel, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõikeid 1 ja 3.
 
Täiendused ja muudatused on toodud  rakendusotsuse (ÜVJP) 2015/2459 ja rakendusmääruse (EL) 2015/2454 lisades.

 
Tagasi