Huvi abipolitseiniku töö vastu on märkimisväärselt kasvanud
02.02.2016


Möödunud aasta lõpus oli Politsei- ja Piirivalveameti ridades lisaks koosseisulistele politseinikele ka tuhat abipolitseinikku. Abipolitseinike arv kasvas aastaga kümnendiku võrra.

Foto: Tallinna abipolitseinikud

Kui 2014. aasta lõpu seisuga oli Eestis keskmiselt üks abipolitseinik 1 500 elaniku kohta, siis 2015. aasta lõpuks oli üks abipolitseinik 1 300 elaniku kohta.

Abipolitseinikke, kes tegutsevad turvalisuse tagamisel vabatahtlikult oma igapäevatoimetuste kõrvalt, kaasatakse patrullimisse, piirkonnatöösse ja kriminaalpolitsei ülesannetesse. Samuti osalevad nad elanikele suunatud ennetustöös ja koolitustel. Möödunud aasta kevadest alustas Lõuna-Eestis esimene abipolitseinike piirivalverühm, kelle toel suurendatakse veelgi enam kogukonna turvatunnet piiriäärsel alal. Vabatahtlikud osalesid eelmisel aastal politseitegevuses ühtekokku enam kui 87 000 tundi.

„Vabatahtlikud on asendamatud koostööpartnerid kutselistele politseijõududele. Enamasti on nad väga motiveeritud,  tunnevad hästi kohalikke olusid ja oma kogukonda,“ lausus PPA juhtivkorrakaitseametnik Varmo Rein. „Abipolitseinike ridadesse on koondunud inimesed, kel on tõsine huvi politseitöö vastu ja soov panustada oma kogukonna turvalisusse. Heameelt valmistab see, et viimastel aastatel on abipolitseinike ridadesse lisandunud palju noori inimesi, kellest mitmed on otsustanud oma elukutse siduda politseitööga. Igal aastal lisandub kutseliste politseinike ridadesse viis-kuus endist abipolitseinikku,“ lisas Rein.

Varmo Reinu sõnul on abipolitseinikel hindamatu roll just väärtegude ennetamisel. „Kui helistatakse häirekeskusesse, et politseinikud või päästjad kohale kutsuda, on õnnetus või pahategu enamasti juba toimunud. Vabatahtlike kaasabil on võimalik paljusid ohtusid ära hoida juba enne nende tekkimist. Ennetada on alati lihtsam, kui tegeleda tagajärgedega.“

Turvalisusse panustavad vabatahtlikud on läbinud PPA poolt korraldatud koolitused, et omandada korrakaitseks vajalikud teadmised ja oskused. Abipolitseinikud saavad läbi täiendkoolituste spetsialiseeruda valdkonnale, mis neid kõige enam huvitab. Esmane koolitus kestab 40 tundi, mille läbimisel asub abipolitseinik teenistusse kutselise politseiniku juhendamisel. Igal aastal toimuvad ka abipolitseinike täiendkoolitused.

Alates 2011.aastast sätestatud uue abipolitseinike seaduse kohaselt on vabatahtlikel pärast 100tunnist abipolitseiniku tööd ja lisakoolitust võimalik saavutada pädevus, mis lubab neil politsei ülesandel teostada iseseisvalt järelevalvet avaliku korra üle ning vajadusel sekkuda. Abipolitseinik kaasatakse üldjuhul selle politseiasutuse tööpiirkonnas, kus ta on abipolitseinikuks nimetatud.

Lisainfot abipolitseinike tegemiste kohta saab veebilehelt www.abipolitseinik.ee.

Ilona Eskelinen
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
kommunikatsioonibüroo
612 3154
53038136
ilona.eskelinen@politsei.ee

 
Tagasi