Tuneesia riigivara riisujate sanktsioonid
03.02.2016
EL Nõukogu pikendas Tuneesia riigivara riisujate suhtes kehtestatud  rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust kuni 31. jaanuarini 2017. Samuti muudeti pisut listitud isikute kohta käivaid sanktsioneerimise põhjuseid, mis on esitatud lisades.
 
Õigusaktid on järgmised:

  • nõukogu 28. jaanuari 2016 otsus (ÜVJP) 2016/119, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias;
  • nõukogu 28. jaanuari 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/111, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias.

 

 
Tagasi