Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravad meetmed
15.03.2016
Euroopa Liidu Teatajas avaldati õigusaktid, mis käsitlevad Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

  • Nõukogu 4. märtsi 2016 otsus (ÜVJP) 2016/319, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • Komisjoni 4. märtsi 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/315, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

 
Õigusakte muudeti tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 2. märtsi 2016 vastu võetud resolutsioonist 2270 (2016), millega lisati 16 isikut ja 12 üksust nende isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ning ajakohastati tuvastamisandmeid ühe isiku ja kahe üksuse kohta. Otsuse 2013/183/ÜVJP I lisa ja II lisa muudeti sellest tulenevalt. Lisades toodud isikute suhtes kehtib rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise piirang ning sissesõidupiirang.

 
Tagasi