Ukraina riigivara riisujate sanktsioon
15.03.2016
Euroopa Liidu Teatajas avaldati õigusaktid, mis käsitlevad Ukraina riigivara riisujate sanktsioonirežiimi.

  • nõukogu 4. märtsi 2016 otsus (ÜVJP) 2016/318, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas;
  • nõukogu 4. märtsi 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/311, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas.


Õigusaktide läbivaatamise tulemusena pikendati 16 isiku suhtes kõnealuste piiravate meetmete kohaldamist 6. märtsini 2017. Ühe isiku kohta tehtud kanne jäeti välja (nr 14) ning  kolme isiku kohta tehtud kandeid ajakohastati (nr 2, nr 4 ja nr 13 (EL) nr 208/2014 I lisas).

 
Tagasi