Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses muudetakse loakohustuse regulatsiooni
15.03.2016

Seoses võlaõigusseaduse muutmisega täiendatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses loakohustusega seonduvat. Alates 20. märtsist 2016 lisatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 52 lõikesse 2 punkt 2. Uus sõnastus on järgmine:
„(2) Loakohustust ei ole isikul, kellel on:
1) Finantsinspektsiooni tegevusluba või
2) lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt, ning sellisest tegevusest on teavitatud Finantsinspektsiooni.”

 
Tagasi