Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonides uus nimi - Joseph Kony
15.03.2016
ÜRO Julgeolekunõukogu Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonide komitee otsustas lisada ühe isiku, Uganda kodaniku Joseph Kony, nende inimeste loetellu, kelle suhtes tuleb rakendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust.
 
EL Nõukogu otsustas 11.03.16 selle isiku lisada ka EL õigusaktidesse, millega võetakse EL õigusesse üle kõnealused ÜRO Julgeolekunõukogu poolt kehtestatud piiravad meetmed.
 
Selleks võttis EL Nõukogu 11.03.16 vastu:

  • nõukogu rakendusotsuse (ÜVJP) 2016/360, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta, ja
  • nõukogu rakendusmääruse (EL) 2016/354, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 1.

 

 
Tagasi