Ukraina territoriaalse terviklikkuse ohustamise ja kahjustamise tõttu kehtestatud sanktsioonide pikendamine
15.03.2016
EL Nõukogu otsustas pikendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust seoses isikute, üksuste ja asutustega, kelle tegevus ohustab või kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõltumatust ja suveräänsust.
 
Piirangud kehtivad kuni 15. septembrini 2016, enne mida vaatab EL Nõukogu piirangud taas üle ja otsustab nende pikendamise üle.
 
Seoses kolme inimese surmaga kustutati nende nimed loetelust. Samuti parandati osade kannete puhul nimekirja lisamise põhjendusi.
 
Meetmete pikendamiseks ja nimekirjade parandamiseks võttis EL Nõukogu 10.03.16 vastu:

  • nõukogu otsuse (ÜVJP) 2016/359, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, ja
  • nõukogu rakendusmääruse (EL) 2016/353, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

 

 
Tagasi