Al-Qaida, ISILi (Daeshi) sanktsioonide muudatus
16.03.2016
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 2253 (2015) muutis Euroopa Liidu Nõukogu kehtivaid Al-Qaida sanktsioone käsitlevaid õigusakte, et nendega hõlmata ISIL (Daesh).
 
Selleks kehtestas EL Nõukogu 14. märtsil järgmised õigusaktid:

  • nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/368, millega muudetakse ühist seisukohta 2002/402/ÜVJP, mis käsitleb organisatsiooni Al-Qaida liikmete ja teiste nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid;
  • nõukogu määrus (EL) 2016/363, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud.

 
Need õigusaktid avaldati Euroopa Liidu Teatajas16. märtsil. Peamised muudatused:

  • õigusaktide pealkirjadesse lisatakse Al-Qaida korvale ISIL (Daesh);
  • õigusakti sisusse lisatakse Al-Qaida kõrvale ISIL (Daesh);
  • kaasajastatakse relvaembargo sõnastust;
  • sätestatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist tulenev kohustus külmutada selliste kolmandate isikute otseses või kaudses valduses, omandis või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid, kes tegutsevad sanktsioonide adressaatide nimel (vt viidatud määruse (EL) 2016/363 artikkel 1 punkt 4, millega asendatakse määruse (EÜ) nr 881/2002 artikkel 2 lõige 1).

 

 
Tagasi