Egiptuse piiravate meetmete pikendamine
28.03.2016
EL Nõukogu otsustas pikendada teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise piiravat meedet olukorra tõttu Egiptuses. EL nõukogu 18. märtsi 2016. a otsusega 2016/411/ÜVJP muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP. Otsusega pikendatakse sanktsioonide kehtivust 22. märtsini 2017.

 
Tagasi