Daeshi ja Al-Qaida nimekirjas uus isik
31.03.2016
ÜRO Julgeolekunõukogu Daeshi ja Al-Qaida sanktsioonide komitee tegi 28.03 otsuse lisada sanktsiooninimekirja isik Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi. Isiku rahalised vahendid ja majandusressursid tuleb külmutada ja neid ei tohi talle kättesaadavaks teha. Samuti kehtib tema suhtes reisipiirang ning relvaembargo.

 
Tagasi