Liibüa sanktsioonides uued nimed
05.04.2016
Euroopa Liidu Nõukogu otsustas lisada kolm isikut Liibüa sanktsioonide nimekirja kuueks kuuks. Isikute Agila Saleh Issa Gwaider, Khalifa Ghwell ja Nuri Abu Sahmain suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust ning reisipiirangut.
 
Isikute lisamiseks kehtestas EL Nõukogu 31. märtsil järgmised õigusaktid, mis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 1. aprillil ja mis ka samal päeval jõustusid:

  • nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/478, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas;
  • nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/466, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2.

 
Nendel isikutel ei tohi olla Eestis rahalisi vahendeid ega majandusressursse ning neid ei tohi teha isikutele ka kättesaadavaks. Samuti ei tohi neid isikuid lubada Eestisse või neil Eesti territooriumit läbida.

 
Tagasi