Daeshi ja Al-Qaida nimekirjas uus isik - Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi
05.04.2016
Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega kantakse isik Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi EL Nõukogu määrusesse: komisjoni 31. märtsi 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/473, millega muudetakse 244. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Islamiriigi ja Al Qaida organisatsiooniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud. Kättesaadav siit.

 
Tagasi