Riigikohus leiab, et bitcoin'idega kauplemine on käsitatav majandustegevusena
14.04.2016
Riigikohtu halduskolleegium leidis 11.04.2016 lahendis nr 3-3-1-75-15, et bitcoin’idega kauplemine on käsitatav majandustegevusena, mis allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele.

RAB kohustas 24. märtsi 2014. a ettekirjutusega Otto Albert de Voogdi esitama RAB-ile kirjalikku teavet oma tegevuse kohta seoses internetileheküljega www.btc.ee, millel pakuti võimalust osta ja müüa teatud teenusepakkujate juures rahalist väärtust omavaid ühikuid nimega bitcoin.


Riigikohus nõustus Tallinna halduskohtu ja Tallinna ringkonnakohtuga, jättes jõusse  ringkonnakohtu 18. juuni 2015. a otsuse. Kohtud leidsid, et bitcoin'il on rahaline väärtus ja sellega on võimalik täita kohustusi. Ka Euroopa Kohus on rõhutanud, et virtuaalsel valuutal bitcoin ei ole muud mõtet, kui olla kasutatav maksevahendina.


RABil oli põhjendatud kahtlus selles, et Otto Albert de Voogdi tegevust võis vaadelda majandustegevusena. Riigikohtu hinnangul oli O.A. de Voogdi tegevusel piisav seos Eestiga selleks, et talle laieneksid Eesti õiguses sätestatud kohustused ja piirangud. Tema üheks tegevuskohaks oli kontori asukoha tõttu Eesti, veebileht oli loodud muuhulgas Eesti klientide jaoks ning tehingute eest sai tasuda ka Tallinnas asuvas kontoris sularahas.


Asjaolu, et seaduseelnõu väljatöötamise ja vastuvõtmise ajal ei olnud virtuaalvaluutat bitcoin veel loodud, ei tähenda, et alternatiivsete maksevahendite teenuse pakkuja mõiste ei saa hõlmata nimetatud virtuaalvaluuta vahetusteenuse pakkujaid. Majandustegevusena bitcoin'idega kaupleja tegevuse allutamine rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele on Riigikohtu hinnangul mõistlik.

 
Tagasi