Põhja-Korea sanktsioonide muudatus
19.04.2016
EL Nõukogu otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Korea Rahvademokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee otsusest tulenevalt jätta neli laeva välja selliste üksuste loetelust, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2270 (2016) kindlaks määratud neli laeva ei ole Ocean Maritime Management'i kontrolli all olevad ega tema poolt käitatavad majandusressursid ning seepärast ei tuleks nende suhtes enam kohaldada resolutsiooniga 1718 (2006) kehtestatud varade külmutamist. Laevadele nimetused on allpool viidatud rakendusotsuse lisas.
 
Nimetatud muudatuste tegemiseks võttis EL Nõukogu 12. aprillil 2016 vastu järgmised õigusaktid:

  • nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2016/573, millega rakendatakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja
  • komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/569, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

 

 
Tagasi