Iraani inimõiguste sanktsioonid
19.04.2016
Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Iraanis hõlmavad reisipiirangut, vara külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust, telekommunikatsiooni seiramise ja segamise seadmete ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse embargot ning nende kaupadega seotud teenuste osutamise keeldu.
 
Selleks kehtestas EL Nõukogu 11. aprillil 2016 järgmised õigusaktid:

  • nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/565, millega muudetakse otsust 2011/235/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Iraanis, ja
  • nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/556, millega rakendatakse määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis.

 

 
Tagasi