Uued nimed Al-Qaida/ISILi/Daeshi sanktsiooninimekirjas
28.04.2016
26.04.2016 avaldati Euroopa Liidu Teatajas ÜRO Julgeolekunõukogu Al-Qaida/ISILi/Daeshi sanktsioonide komitee otsust EL õigusesse ülevõttev EL Komisjoni rakendusmäärus, millega nende inimeste nimed viiakse sisse vastava EL määruse lisasse: komisjoni 25. aprilli 2016 rakendusmäärus (EL) 2016/647, millega muudetakse 245. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.

 
Tagasi