Üksuse kustutamine terrorismi rahastamise tõkestamise sanktsioonidest - International Sikh Youth Federation
24.04.2016
EL Nõukogu otsustas pärast piiravate meetmete ülevaatamist võtta ühe üksuse välja terrorismi rahastamise tõkestamiseks kehtestatud ELi piiravate meetmete nimekirjast.
 
Selleks kehtestas nõukogu eile järgmised õigusaktid, mis avaldati täna Euroopa Liidu Teatajas:

  • otsus (ÜVJP) 2016/628, millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ja millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/2430;
  • rakendusmäärus (EL) 2016/620, 21. aprill 2016, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2425.

 

 
Tagasi